Kategorie: Oznámení

Pozvání k účasti na synodě celé církve

Papež dává slovo každému – synoda Svitavští křesťané jsou součástí synody celé církve. Každý je zván k účasti. V neděli 17.10. 2021 jsem byla pastorační radou vyslána jako zástupce naší farnosti, abych se zúčastnila v Olomoucké katedrále...