Kategorie: Oznámení

sv. Anna Samotřetí

Socha sv. Anny Samotřetí Socha sv. Anny Samotřetí z kostela sv. Jiljí ve Svitavách, významná práce z období 1. čtvrtiny 16. století na území České republiky. Socha sv. Anny, zobrazené v roli matky a...

Vánoční zpovídání

Vánoční zpovídání bude v sobotu 23. prosince od 17.30 v kostele sv. Josefa. Zpovídat budou P. Šebastián OFM, P. Karel Macků, P. Pavel Michut a místní kněží.

Betlémské světlo 2017

Také letošní rok se skauti chystají předat naší farnosti Betlémské světlo. Stane se tak třetí neděli adventní (17.12.2017), při mši svaté ve farním kostele. Od této neděle bude Světlo ve farním kostele k dispozici...

Duchovní obnova mládeže

Na víkend 17.-19. listopadu zveme biřmovanou mládež na Duchovní Obnovu Mládeže (DOM). Více informací na plakátku níže a na Facebooku.

Ohlédnutí za víkendovkou dvou farností

Ve dnech 9. a 10. září proběhla víkendovka, které se zúčastnili vedoucí i mládež ze Svitavské a Bysterské farnosti. Po společném srazu ve Svitavách, krátkém seznámení a modlitbě jsme se vydali vlakem do Brna....