Kategorie: Oznámení

Pozvání k účasti na synodě celé církve

Papež dává slovo každému – synoda Svitavští křesťané jsou součástí synody celé církve. Každý je zván k účasti. V neděli 17.10. 2021 jsem byla pastorační radou vyslána jako zástupce naší farnosti, abych se zúčastnila v Olomoucké katedrále...

Marek Vácha – Orko: Chuť žít

Je to už potřetí co jsme s Orkem vše domluvili a naplánovali jeho přednášku.. A tak přijměte pozvání i tentokrát – Marek Vácha: Chuť žít. V pátek 15.10.2021 od 19 hodin v Červené knihovně..

Vycházka podél Moravské Sázavy

Členové evangelické církevní obce ve Svitavách srdečně zvou na vycházku podél Moravské Sázavy – v sobotu 2. října 2021. Trasa, 6 km dlouhá, z Lupěného do Zábřehu na Moravě, vede po turistické a naučné...

VÍKENDOVKA ANEB VÝLET DVOU FARNOSTÍ 2021

Vedoucí ze Svitav i Bystrého srdečně zvou veškerou mládež od 6. ročníku ZŠ do 2. ročníku SŠ na již tradiční Víkendovku 2 farností. Akce bude probíhat od 17. do 19. září 2021 na Svitavské...