Kategorie: Oznámení

24 hodin pro Pána

Na výzvu papeže Františka bude 13. března 2015 ve Svitavách otevřen farní kostel, kde bude možné přijmout svátost smíření nebo se pomodlit před vystavenou eucharistií. Akci vyhlásila Papežská rada pro novou evangelizaci na výzvu...

Hledáme dobrovolníky na Noc kostelů

       Noc kostelů se letos bude konat 29. května (pátek). Koho hledáme? Farníky ochotné pomoci s: – hlídáním kostelů, ideálně více lidí třeba na prostřídání – vítáním návštěvníků (přivítání, vlídné slovo, úsměv…), klidně více...

Výzva pro zpěváky

Opět se obracíme na všechny zpěvu-schopné a ochotné farníky: pokud jste ochotní a máte zájem zapojit se do slavnostní bohoslužby v neděli 15.3. (celebrovat bude otec arcibiskup) – prosíme přijďte v neděli 8.3. v...

Výsledky voleb do farních rad

V přehledu níže naleznete výsledky voleb do pastorační a ekonomické rady farnosti. Výsledky voleb jsou vodítkem pro faráře, který osloví jednotlivé kandidáty a na základě jejich souhlasu sestaví farní rady. Jména členů obou rad...

Večerní ztišení se zpěvy z Taizé (únor 2015)

Tak jak bylo avizováno dříve (zde), ve čtvrtek 12.2.2015 se bude konat únorové setkání, tentokrát v modlitebně Českobratrské církve evangelické. Modlitebna se nachází na adrese Poličská 3, SY. Začátek je naplánován na 19 hodin.

Obnova zvonění u sv. Josefa

Rok 2015 se zapíše do dějin kostela svatého Josefa jako rok, kdy z jeho věží nás opět mohou zdravit zvony. Ve věžích kostela jsou instalovány celkem tři zvony – sv. Alfons (nejmenší), Neposkvrněná Panna...

Pozvánka na farní karneval

Milé děti.  Srdečně Vás zveme na FARNÍ KARNEVAL, tentokrát na téma VŠECHNY ZEMĚ SVĚTA kdy: neděle 1.února 2015 od 15 hod. kde: fara ve Svitavách s sebou: masky obyvatel různých zemí světa Kontakt:   Hanka Ingrová 724...