Družičky

V naší farnosti zveme všechny holčičky a dívky, aby se zúčastnili májových pobožností k Panně Marii jako drůžičky.
Rádi mezi sebou přivítáme každou drůžičku, která chce jít společně s ministranty k oltáři Panny Marie. Kdo by chtěl, může na začátku pobožnosti říci Panně Marii básničku. Máme nabídku řady básniček: Basnicky.pdf

Májové pobožnosti se konají po celý květen vždy ve čtvrtek a v neděli v 18 hod.

Druzicky v SY

Scházíme se vždy před májovou od 17.15 hod. ve farním kostele na oratoři (zadním vchodem do kostela a potom po schodech nahoru). Máme k dispozici šaty různých velikosti, punčochy, boty, ozdoby do vlasů a vše co taková drůžička potřebuje. Pro každou holčičku, která sem přijde, se pokusíme najít všechno potřebné, aby se mohla s ostatními drůžičkami účastnit májové pobožnosti.

Drůžičky se v naší farnosti účastní nejen májových pobožností, ale kdo má zájem, může pokračovat ještě v červnu účastí na pobožnostech k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Tyto pobožnosti jsou v červnu již jen v neděli.
Drůžičky se ještě podílejí na pobožnostech Božího těla nebo se účastní při různých jednotlivých příležitostech. Např. zkrášlují atmosféru primičních mší nebo se v minulosti účastnily mše svaté o. biskupa spojené se svěcením nového zvonu atd.

Zveme všechna děvčata.
Kontakt: Janina Lustyková 728 842 890; Marie Holubová 602 204 035, druzicky@farnost-svitavy.cz