Ekonomická rada

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, který s péčí dobrého hospodáře pomáhá faráři ve správě majetku farnosti. Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva, příslušných zákonů a státních předpisů České republiky.
Mandát současné ekonomické rady je od 29. 4. 2015 do 30. 4. 2019.

Členy ekonomické rady jsou tito farníci:
P. Václav Dolák
P. Jan Slíva
P. Petr Krajčovič
Antonín Nádvorník, zvolený farníky
Ing. Ludmila Talířová, zvolená farníky
Ing. Jan Škavrada, zvolený farníky
Ing. Josef Půlkrábek, zvolený farníky
Bc. Milan Rus, zvolený farníky
Ing. Zdeněk Pešina, zvolený farníky
Marek Hradil, jmenovaný farářem