Kaple

kaple sv. Vincenta (předměstí)
Klášter Milosrdných sester sv. Vincence z Pauly, tzv. vincentinek, společně s kaplí téhož světce založil svitavský rodák, kanovník vídeňského Dómu, Thomas Christ v roce 1867. Klášter stál na Novém Městě, dnes ulice T.G.Masaryka, a od počátku se jeho členky věnovaly charitativní činnosti spojené s péčí o nemocné a chudé a později pracovaly ve svitavské nemocnici, sirotčinci a chudobinci. Ještě před rokem 1945 zde pomáhalo na 40 sester, ale jejich počet se neustále snižoval. Dnes slouží klášterní budova Domovu na rozcestí ve Svitavách.

kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (Lány)
Mariánská kaple z přelomu 19. a 20. století nese prvky pozdního baroka a historismu. Nachází se na hranici Svitav a Hradce nad Svitavou.
Pouť se zde slaví každoročně na slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (8.12.)

kaple sv. Anny (Lány)
Kaple sv. Anny byla postavena ve třicátých letech 20. století a je typickou ukázkou zrustikalizované architektury 20. století.
V letech 2012-14 byl exteriér kaple opraven – byla vyměněna střešní krytina nad lodí i na věži, byla opravena fasáda, okapový chodník a byl opraven vstup do kaple. Během rekonstrukce byly znovuinstalovány dvě kamenné desky se jmény padlých občanů Čtyřiceti Lánů ve Velké válce. Podnětem k rekonstrukci kaple byl peněžní dar Aloise Czepana, který se v sousedství kaple narodil a do roku 1945 zde vyrůstal. Na obnově se dále finančně podíleli město Svitavy, Pardubický kraj a Českoněmecký fond budoucnosti.
V roce 2017 byl na věž instalován zvon “sv. Josef”, který pochází z Troubek a byl odlit v roce 1918. Zvon je ručné ovládán a zvoní se na něj několikrát ročně při významných událostech (hody, Hod Boží apod.)
Hody se zde slaví v červenci, na svátek sv. Anny (26.7.).

kaple Nejsvětější Trojice (Javorník)
Pozdně barokní kaple Nejsvětější Trojice byla postavena kolem roku 1800. Má hranolovou věž. Zařízení je z první poloviny 19. století. Kaple Nejsvětější Trojice je majetkem obce, která počátkem 90. let 20. století financovala rozsáhlou opravu. Ta se týkala interiéru i exteriéru. V r. 2001 muselo dojít k dalším vnitřním stavebním úpravám, protože interiér napadla dřevomorka.
Pouť se zde slaví na slavnost Nejsvětější Trojice.