kostel sv. Josefa

Trojlodní cihlová stavba kostela sv. Josefa postevená ve stylu ranné gotiky byla založena v roce 1894 spolu s přilehlým klášterem Redemptoristů. Stojí na katastru obce Čtyřicet Lánů. Byla vybudována na základě plánů dvorního stavitele Josefa Schmalzhoffera z Vídně. Stavbu prováděl stavitel Václav Ryšavý. Vnitřní malby zhotovil kostelní malíř Erwin Bubeník z Lince v roce 1910.

Bohatá vnitřní dekorace pochází z dílny Maxe Schmalzla. Hlavní oltář a čtyři postranní oltáře, bohatě zdobená kazatelna jsou dílem Ferdinanda Stufflessera ze Sv. Ulrichu v Tyrolích. Oltářní stůl z mramoru je dílem J.E. Tomaly z Brna. Na zdech hlavní lodi chrámu stojí sedm soch. Pozoruhodné jsou sochy Sv. Josefa a apoštolů sv. Ondřeje a sv. Jakuba. Věže kostela byly opatřeny zvony, které do 1. světové války byly největšími zvony ve Svitavách. Slavnostního otevření a vysvěcení se kostel dočkal v roce 1896.

Ke kostelu patřil klášter redemptoristů, kteří do Svitav přešli z koleje z Koclířova, kde tato kolej vznikla roku 1855. V roce 1950 při akci StB, která byla namířena proti klášterům byla tato kolej zrušena a redemptoristé odvezeni do oblasti Králík. Po jejich odchodu budovu kláštera získala nemocnice a zřídila zde lůžková oddělení.

V současné době probíhá náročná rekonstrukce tohoto kostela. Od ledna 2015 se podařilo obnovit pravidelné zvonění – zvony tak opět mohou obyvatelům a návštěvníkům města připomínat nejen ubíhající čas, ale i zároveň směřovat oči a mysl vzhůru, pryč od pozemských starostí.. Následně v listopadu 2016 byl obnoven provoz věžních hodin (na obou věžích). Hodiny jsou rádiově řízené, takže ukazují přesný čas 🙂
Od prosince 2016 ze severní věže v nočních hodinách jako maják v temnotách září vitráž zobrazující blahoslaveného Engelmara Unzeitiga, který se v tomto kostele rozhodoval pro své povolání.

Pouť se zde slaví 19.března.