Ohlášky na Slavnost Nejsvětější Trojice, 12.6.2022