Ohlášky na slavnost Nejsvětější Trojice, 26.5.2024