Ohlášky na slavnost Nejsvětější Trojice, 30.5.2021