Ohlášky na slavnost Seslání Ducha Svatého, 19.5.2024