Ohlášky na Slavnost Seslání Ducha Svatého, 28.5.2023