Ohlášky na Slavnost Seslání Ducha Svatého, 5.6.2022