Pastorační rada

V naší farnosti pracuje pastorační rada jako poradní a pracovní orgán faráře. Rada nese spoluzodpovědnost za šíření poselství spásy. Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat.
Rada se většinou schází se 4x ročně nebo dle potřeby.
Mandát současné pastorační rady je od 29. 4. 2015 do 30. 4. 2019.

Členy pastorační rady jsou tito farníci:
P. Václav Dolák
P. Jan Slíva
P. Petr Krajčovič
MUDr. Pavel Ingr, zvolený farníky
PhDr. Miloslav Štrych, zvolený farníky
Ing. Josef Poštulka, zvolený farníky
Mgr. Helena Půlkrábková, zvolená farníky
Ing. Zdeněk Pešina, zvolený farníky
Antonín Nádvorník, zvolený farníky
Mgr. Soňa Nádvorníková, zvolená farníky
Bc. Milan Rus, zvolený farníky
Ing. Jiří Lněnička, zvolený farníky
Blanka Homolová, zvolená farníky
Martin Matoušek, zvolený farníky
Magdaléna Lněničková, jmenovaná farářem za mládež
Ing. Daniela Rusová, jmenovaná farářem za sdružení Sarkander
Vojtěch Poštulka, jmenovaný farářem
Antonín Pavlíček, jmenovaný farářemZápisy z proběhlých pastoračních rad (období 2003 – 2014) je možné nalézt na původním webu farnosti: Zápisy z pastoračních rad 2003 – 2014.
Aktuální zápisy (od roku 2014) jsou / budou uveřejňovány na tomto novém webu, mezi ostatními novinkami na titulní stránce, případně jsou k dohledání zde.