Současné projekty

V roce 2018 se chystáme na…:

 • Oprava kostela sv. Josefa (červený)
  Letos se chystáme pokračovat v generální opravě, konkrétně oprava fasády, restaurování kamenných prvků, vitráží, montáž sítí proti ptactvu na severní straně kostela kolem ulice U Stadionu. Dotace od Ministerstva kultury.

 • Opravy kostela Navštívení Panny Marie (bílý)
  Máme podánu žádost na Pardubický kraj o dotaci na restaurování vitráže Trůnící Panna Marie s Ježíškem.

 • Oprava kostela sv. Jiljí
  V kostele sv. Jiljí by se letos, díky dotaci z Ministerstva kultury ČR, mělo pokračovat s restaurací oltáře Nejsvětější Trojice – restaurování andělů, Boha Otce a svatostánku. Stav střechy tohoto kostela stále hrozí, takže “sbíráme síly” na její opravu.

 • kostel sv. Maří Magdaleny v Kamenné Horce
  Na kostele v Kamenné Horce bude pokračovat revitalizace nátěru fasády. Náklady musíme předfinancovat, následně nám budou proplaceny z Ministerstva zemědělství.

 • Ústřední litinový kříž na hřbitově
  Ve spolupráci s Městem Svitavy a díky podpoře do Ministerstva kultury bude letos probíhat obnova “hlavního kříže” na svitavském hřbitově. V letošním roce je plánováno zejména restaurování pískovcových schodů.

Pokud by se podařilo zajistit dostatek prostředků, pak bychom se ještě mohli pustit do fasády kaplanky, do fasády fary od ulice U tří dvorů. Dále se hlásí střecha stodoly, zadní zeď v původní konírně….. a mohli bychom pokračovat dále.
Jak sami můžete vidět, je před námi stále hodně práce a bez finančních prostředků se neobejdeme.
Možnosti, jak farnosti v tomto úsilí pomoci jsou uvedeny na zvláštní stránce Možnosti přispět. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!