Současné projekty

V roce 2020 plánujeme…:

 • Oprava kostela sv. Josefa (červený)
  Také letos plánujeme pokračovat v generální opravě, konkrétně oprava fasády ze západní strany.

 • Opravy kostela Navštívení Panny Marie (bílý)
  Zde se chystáme pokračovat restaurováním další vitráže (Nejsvětější Trojice – oválná vitráž v apsidě nad hlavním oltářem) a v tuto chvíli (březen 2020) již probíhají opravy vnitřních a venkovních omítek.

 • Oprava kostela sv. Jiljí
  V kostele sv. Jiljí se letos bude pokračovat s restaurováním oltáře Nejsvětější Trojice. Stav střechy tohoto kostela se stále nezlepšuje :), takže “sbíráme síly” na její opravu.

 • kostel sv. Maří Magdaleny v Kamenné Horce
  V Kamenné Horce žádné větší opravy letos neplánujeme.

Všechny tato akce, ačkoliv jsou podpořeny financemi z jiných zdrojů, vyžadují spoluúčast farnosti.

Pokud by se podařilo zajistit dostatek prostředků, pak bychom se ještě mohli pustit do fasády zdi od ulice U tří dvorů, případně kaplanky. Dále se hlásí střecha stodoly, zadní zeď v původní konírně….. a mohli bychom pokračovat dále.
Jak sami můžete vidět, je před námi stále hodně práce a bez finančních prostředků se neobejdeme.
Možnosti, jak farnosti v tomto úsilí pomoci jsou uvedeny na zvláštní stránce Možnosti přispět. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!