Večerní ztišení se zpěvy z Taizé

Každý druhý čtvrtek v měsíci zveme všechny na Večerní ztišení se zpěvy z Taizé, kde bude dán prostor pro ticho, modlitbu, zpěv, zastavení se, zamyšlení se, ..
Místo setkání se bude každý měíc měnit – vystřídají se prostory svitavských křesťanských církví.
Program setkání bude obvyklý, jak je uvedeno na stránkách Komunity Taizé.

Ztišení je nabízeno všem, kdo se chtějí v každodenním shonu zastavit, ztišit. Nezáleží na vyznání nebo na příslušnosti k církvi.

Aktuální setkání bude vždy avizováno v ohláškách a dle možností i zvláštním příspěvkem v rubrice Oznámení.

Setkání pořádají křesťanské církve ve Svitavách.