Víkendovka aneb výlet Svitavské a Bysterské farnosti II.