Zápis z jednání pastorační rady farnosti, 4.10.2019