Život ve farnosti

Život farnosti může být posuzován z několika různých hledisek – počet kněží a odsloužených mší, počet pokřtěných dětí / dospělých, počet oddaných párů, výnos sbírek, počet kostelů, obsazenost kostelů při mších, počet různých společenství dětí, mládeže nebo dospělých, kvalita webových stránek….., a nebo také to, jak se farníci mezi sebou znají, jak si pomáhají a spolupracují s knězem na šíření evangelia, jak se podílejí na opravách např. kostelů a far. Všechna tato kritéria mají nespornou vypovídající hodnotu, nicnéně ani jedno z nich nepostihne život farnosti v celé jeho šíři a rozmanitosti.
Pokud vás zajímá co za aktivity se ve farnosti dějí, jaká společenství se pravidelně scházejí a pracují, můžete si vybrat příslušnou položku z výše uvedeného menu “Život ve farnosti”.
Pro aktuální informace, pořad bohoslužeb a případně mimořádnosti – prosíme přejděte na stránku aktuálních ohlášek.