Autor: Farnost Svitavy

Zemřel Jiří Stloukal

Dne 21.května 2024 pokojně zemřel pan Jiří Stloukal. Pohřeb bude v pondělí 27.5.2024 od 14 hodin v kostele sv. Jiljí.

Duchovní příprava k uvedení arcibiskupa do úřadu

Jako nabídku, jak se věřící v kostele a také doma mohou připravit na slavnostní inauguraci, sestavil arcibiskup Josef Nuzík texty pro společnou modlitbu ve farnostech a v rodinách. “Využijte možnosti prožít přípravu na důležitý...