Kategorie: Nezařazené

Setkání se starostou

V úterý 6. ledna zavítali zástupci svitavských církví na radnici, kde se setkali se starostou města Davidem Šimkem a místostarostou Pavlem Čížkem. Při setkání se diskutovalo o spolupráci církví a města. Fotografie z jednání...

Pastýřský list otce arcibiskupa k adventu 2014

K první neděli adventní, která je začátkem nového liturgického roku, zaslal olomoucký arcibiskup Jan Graubner věřícím pastýřský list. Zabývá se v něm dvěma tématy právě začínajícího roku, který je věnován zasvěcenému životu a eucharistii....

Kaple sv. Anny opravena (exteriér)

Město Svitavy v letošním roce realizovalo 3. etapu opravy kaple sv. Anny ve Svitavách – Lánech. Za zhruba 170 tis. Kč byla opravena fasáda, okapový chodník a vstup do kaple. Na tuto akci město...

Pouť rodin a učitelů na Svatém Hostýně

V sobotu 30.8.2014 se bude konat pouť Rodin a učitelů na Svatém Hostýně. Stručný program: 10.00 mše, program pro pedagogy a program pro rodiny; 15.30 požehnání a v 16.00 koncert hudební skupiny Paprsky. Pouť...

Jaroměřice – setkání po 20 letech

V neděli 24.srpna se v Jaroměřicích u Jevíčka (na Kalvárii) uskuteční setkání “pamětníků” akce Jaroměřice ’94. Zváni jsou všichni z našeho děkanátu! Program začne ve 14 hodin.

Adorační den farnosti

Na den památky sv. Kláry připadá adorační den naší farnosti. Mše svaté budou v bílém kostele (kostel Navštívení Panny Marie na náměstí) v 9 a v 17.30 hod.

Prázdninové chaloupky

Také letošní rok se v naší farnosti budou pořádat prázdninové chaloupky (letní tábory pro děti). Letos jsou na pořadu dvě: Chaloupka smajlíků (ukončená 5. až 9. třída) je 2. až 9. srpna ve Vápenném...

Pastýřský list otce arcibiskupa k Letnicím

U příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého, která letos připadá na neděli 8. června, se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací svým pastýřským listem arcibiskup Jan Graubner. Plné znění listu je k dispozici v přiloženém souboru...