Kategorie: Oznámení

Pastorační kalendář farnosti

Toto je pracovní verze pastoračního kalendáře farnosti (stav ke dni 26.1.2016): 7.2. masopustní karneval na faře 13.2. přijetí mezi čekatele křtu Olomouc 20.2. postní duchovní obnova s P. Radkem Sedlákem 4.3. děkanátní setkání farních...

Ekumenické bohoslužby – pozvání

Ježíš Kristus pověřuje své učedníky, tedy i nás, aby šli, hlásali evangelium a byli jeho svědky. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Jděte do...

Betlémské světlo

Na čtvrtou neděli adventní, při mši svaté ve farním kostele, skauti donesou a předají farnosti Betlémské světlo. Světlo tak od té neděle bude ve farním kostele k dispozici všem zájemcům. Na štědrý den dopoledne...

Zvony na památku obětí útoků

Svitavská farnost se připojuje k výzvě otce kardinála Dominika Duky a na památku obětí útoků se ve Svitavách v neděli (15.11.2015) ve 12 hodin rozezní zvony.   Prohlášení předsedy České biskupské konference k teroristickým...

Pohřeb sestry Marty Simonové

Dne 29. 10. 2015   zaopatřena svatými svátostmi církve zesnula sestra Marta Simonová, která patřila do společenství Ordo virginum (zasvěcená sestra ve světě). Již v prvních staletích existovaly v církevních obcích panny, které chtěly z...

“Dušičkové” ohlášky

Milí farníci, chtěl bych vás všechny pozdravit z farní pouti do Svaté zemi. Stokrát a možná i tisíckrát člověk může číst, ale stačí pouze jednou na vlastní oči vidět, a pokud je jeho srdce...

Pouť na Muzlově (cyklo)

Všechny, kteří byste se v sobotu 24.10. chtěli vydat na putování, zveme na pouť ke kapli sv. Františka Xaverského na Muzlově. Sraz cyklopoutníků bude ve 13.15 u kaple sv. Anny v Lánech (křižovatka ulic...