Farnost

Vítejte na webových stránkách naší (Svitavské) Římskokatolické farnosti!

Naše farnost, ač není počtem věřících nijak převeliká, je společenstvím věřících, kteří se potkávají při bohoslužbách, při vzájemných setkáních (adorace, modlitební společenství, společenství dětí, oslavy, křty, svatby, práce při péči o kostely a faru apod…) a kteří mezi sebou rádi přivítají návštěvníky z jiných farností nebo lidi hledající křesťanské prostředí.

Naše farnost je součástí Svitavského děkanátu v západním výběžku Olomoucké arcidiecéze; rozkládá se na území města Svitavy (včetně Lačnova a Lánů) a několika okolních obcí – Javorníka a Kamenné Horky. Svitavští kněží dále spravují farnosti Hradec nad Svitavou (včetně Sklenného) a Vendolí.

Farnost si prošla pohnutou historií (vysídlení většinového německého obyvatelstva na konci II. světové války, zrušení redeptoristického kláštera a 42 let komunismu) přesto se nejedná o typickou “mrtvou” farnost na území Sudet – ve farnosti funguje několik dětských společenství, schází se vícero skupin k Modlitbám maminek a pravidelně se scházejí zpěváci k přípravě zpěvů k doprovodu bohoslužeb. Více o jednotlivých skupinách v menu Život ve farnosti.
V nedávné době (2004-2015) vyšli z naší farnosti tři novokněží a další bohoslovec (jáhen) se na kněžství připravuje.

V samotných Svitavách se nacházejí tři kostely – farní kostel Navštívení Panny Marie (zvaný bílý), kostel sv. Josefa (červený) a kostel sv. Jiljí (hřbitovní). Dále je zde několik kaplí – největší kaple sv. Vincenta (Domov na rozcestí), kaple sv. Anny v Lánech a kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (také v Lánech).

Pouť (hody) ve Svitavách slavíme vždy první neděli v září (na památku sv. Jiljí, kterému je zasvěcen nejstarší kostel).

Současným svitavským farářem je P. Václav Dolák, který je zároveň i děkanem svitavského děkanátu.

 

IMG_8843Svitavský farní kostel na svitavském náměstí.