Možnosti přispět

Velmi si vážíme Vašeho zájmu o informace jak naší farnosti přispět. V podstatě se můžete rozhodnout mezi dvěma základními způsoby jak přispět – věnovat farnosti prostředky nebo farnosti vaše prostředky půjčit.

  • Pokud se rozhodnete nějaké prostředky věnovat – můžete buď hotově nebo bezhotovostně. Hotově lze přispět nejlépe na faře, kde s Vámi bude sepsána smlouva o daru, kterou lze použít jako doklad pro snížení základu daně z příjmu. Pokud se rozhodnete přispět bezhotovostně, cestě na faru se nevyhnete – opět s vámi bude sepsána smlouva a bude dohodnut způsob jakým způsobem vaši platbu označíte (variabilní symbol).
    Jako dárce můžete určit, jak (na co) mají být vaše prostředky použity – opravy kostela/ů, opravy fary a farního areálu, provozní náklady farnosti, sbor/hudba a tak podobně. Aktuální projekty se snažíme uvádět na zvláštní stránce Současné projekty
  • Další možností jak pomoci je poskytnout farnosti bezúročnou půjčku se splatností na rok, dva, …pět let, deset let… Farnost tak bude moci ušetřit na zaplacených úrocích.

    Pro úplnost zde uvádíme i číslo účtu farnosti: 1286823399/0800

    Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši podporu a štědrost!