Blahoslavený P. Engelmar Unzeitig

P. Engelmar UnzeitigHubert Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v sousední farnosti, v Hradci nad Svitavou (německy Greifendorf). Rodiče Huberta Unzeitiga byli zbožní rolníci. Ve škole a doma mluvil Hubert německy, česky se naučil později. Ve Svitavách byl v roce 1921 biřmován.
Ve Svitavách docházel mladý Hubert k redeptoristům v Lánech, kde v roce 1927 uzrálo jeho rozhodutí stát se knězem a misionářem. Rok poté odešel do Reimlingenu v Německu, kde vstoupil do Kongregace marianhillských misionářů s řeholním jménem Engelmar.
Kněžské svěcení přijal po studiích ve Würzburgu dne 6. srpna 1939. Po začátku války byl přidělen do Horního Rakouska do Riedeggu (diecéze Linec). Po několika měsících byl poslán do protektorátu Čechy a Morava jako farář ve vesnici Zadní Zvonková (Glöckelberg). Ve svých kázáních se stavěl proti pronásledování Židů, jejich transportu do koncentračních táborů a nacistické politice jako takové. Netrvalo dlouho a v roce 1941 byl za své výroky zatčen gestapem.
3. června 1941 byl třicetiletý P. Unzeitig poslán do Dachau u Mnichova, jako duchovní a tudíž politický vězeň dostal červené trojúhelníky, které musel nosit na svém oděvu, a byl umístěn v tzv. „kněžském“ bloku 26.
P. Engelmar se v hrůzách koncentračního tábora choval jako statečný křesťan. Protože se jako budoucí misionář naučil rusky, sloužil především ruským zajatcům. Některé z nich svým příkladným životem dokonce přivedl ke konverzi ke křesťanství.
Na konci roku 1944 se v Dachau rozšířila epidemie skvrnitého tyfu a nemocní umírali bez pomoci po stovkách, protože do nakažených bloků nikdo nechtěl chodit. V této situaci se přihlásili dobrovolníci, kteří šli pečovat o nemocné, mezi 20 kněžími byl i P. Unzeitig, který se nedlouho poté sám nakazil.
Zemřel 2. března 1945, den po svých 34. narozeninách. Jeho spoluvězňům se podařilo Engelmarovo tělo spálit mimo hromadné spalování. Před jeho spálením tajně vyčistili kremační pec a tak zachránili jeho ostatky, které se následně podařilo propašovat ven z koncentračního tábora.
V roce 1968 byla jeho urna přenesena do kostela mariannhillských misionářů ve Würzburgu. Pro svou odvahu bývá P. Unzeitig nazýván “Anděl z Dachau”.
Beatifikační proces byl zahájen v Němemcku v roce 1991 a ukončen v roce 2009.
V pátek 22. ledna 2016 papež František uznal dekrety o mučednické smrti P. Unzeitiga, čímž se otevřela bezprostřední cesta k jeho blahořečení. Tato cesta se naplnila 24. září 2016 kdy byl v německém Würzburgu otec Engelmar svatým otcem prohlášen blahoslaveným.

Památku blahoslaveného otce Engelmara si budeme připomínat každoročně v den jeho úmrtí, tedy 2. března. Blahoslaveného P. Engelmara Unzeitiga zobrazujeme ve vězeňském munduru s chlebem v rukou.

P. Engelmar Unzeitig


V závěru roku 2016 byl zpřístupněn kostel v Hradci nad Svitavou, takže zájemci a poutníci se během dne mohou podívat do kostela, kde byl otec Engelmar kdysi pokřtěn.

Krátkou reportáž z blahořečení (v němčině) můžete nelézt na webu http://www.br.de/nachrichten/unterfranken/inhalt/seligsprechung-engelmar-unzeitig-vorabbericht-102.html.
Obsáhlejší reportáž, včetně podrobností ze života P. Engelmara, naleznete na webu http://www.ardmediathek.de/tv/STATIONEN/Der-Engel-von-Dachau-Seligsprechung-vo/Bayerisches-Fernsehen/Video?bcastId=14913478&documentId=37942198

Na památku a trvalé připomenutí tohoto světce, byl v roce 2016 v rámci oslav blahořečení pořízen a požehnán zvon Beatus Engelmar (zvon byl umístěn na věž kostela sv. Jiljí, odkud několikrát denně zvoní) a byla zhotovena vitráž s vyobrazením blahoslaveného otce Engelmara (vitráž je umístěna ve zdi severní věže kostela svatého Josefa, nejlépe je vidět po setmění, kdy vitráž svítí jako maják do temnot…).
“Láska znásobuje síly” chcete-li na památku blahořečení P.Engelmara podpořit výdaje spojené s touto událostí (tiskový materiál, pořízení zvonu z opravdové zvonoviny do lucerny kostela sv. Jiljí: BEATUS ENGELMAR – MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO – A.D. 2016; popřípadě vydání knihy) můžete tak učinit ve farním kostele do pokladničky v boční kapli před obrazem Božího milosrdenství nebo přispět na podúčet farnosti Svitavy: 35-1286823399/0800


Stručný plán oslav blahořečení P. Engelmara najdete v článku Oslavy blahořečení P. Engelmara.

Ostatní články z tohoto webu, které se týkají P. Unzeitiga můžete nalézt na stánce http://farnost-svitavy.cz/category/p-engelmar-unzeitig