Současné projekty

V roce 2023 plánujeme…
Asi největší investiční akcí letošního roku bude oprava střechy na kostele sv. Jiljí.
Ostatní akce už budou asi ne tak výrazné a budou se odvíjet od výše získaných prostředků.

Pokud by se podařilo zajistit dostatek prostředků, pak bychom se ještě mohli pustit do fasády zdi od ulice U tří dvorů, případně kaplanky. Dále se hlásí střecha stodoly, zadní zeď v původní konírně….. a mohli bychom pokračovat dále.
Jak sami můžete vidět, je před námi stále hodně práce a bez finančních prostředků se neobejdeme.
Možnosti, jak farnosti v tomto úsilí pomoci jsou uvedeny na zvláštní stránce Možnosti přispět. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!