Farnost sv. Františka v Aleppu

Aleppo, původně výstavní a průmyslová metropole, bylo syrskou válkou výrazně poškozeno a i když se zde už nyní nebojuje, trpí tamní obyvatelé stále hlubší ekonomickou krizí, která doléhá na celou zemi. Často nemají pro členy svých rodin prostředky ani k zajištění základních životních potřeb. Lidé jsou vyčerpaní dlouhodobým konfliktem a také se často cítí opuštěni a zapomenuti…

Křesťané jsou v Aleppu stejně jako v celé Sýrii menšinou. Ale navzdory náročným a vyčerpávajícím podmínkám se snaží s obdivuhodným nasazením být podporou a bratrskou pomocí celé společnosti bez ohledu na vyznání. Takovým opravdu krásným příkladem a velkým svědectvím jsou duchovní a věřící z farnosti sv. Františka v Aleppu. Jedná se o františkánskou farnost (pod Kustodií Svaté země), přičemž působení Menších bratří má zde již historickou tradici včetně různých vypjatých a náročných dějinných údobí. Farářem je otec Ibrahim Alsabagh, který zde působí od r. 2014 a prožil po boku farníků a obyvatel města nejtěžší chvíle a hrůzy rozsáhlých bojů o Aleppo, které popsal i v knize „Mezi peklem a nadějí“, která vyšla také v českém překladu.

A právě s farností sv. Františka v Aleppu se nám v říjnu 2020 podařilo navázat kontakt a díky velké podpoře Vás všech jsme jim mohli za naši farnost poskytnout výtěžek této sbírky. Po Velikonocích loňského roku jsme se také, jak si mnozí z Vás jistě vzpomínají, zapojili do jak modlitební, tak praktické podpory (opět formou sbírky) nového projektu našich přátel z farnosti sv. Františka, a sice vývařovny pro potřebné s názvem „Pět chlebů a dvě ryby“. Její činnost byla na podzim r. 2021 skutečně zahájena a vydává se zde v současnosti asi 1000 porcí teplého jídla denně pro potřebné bez ohledu na vyznání. V lednu tohoto roku bylo již dosaženo vydání 100 000 porcí.

Kromě zmíněné vývařovny ještě farnost sv. Františka zajišťuje materiální pomoc pro chudé, duchovní doprovázení a opět i materiální pomoc pro handicapované, je zde velké katechetické centrum a dětem, mladým i starším se pomáhá se zajištěním oblečení. Taktéž je zde společenství pro starší a osamělé, s nabídkou duchovní a hmotné asistence.

Z farnosti sv. Františka nás tady ze svitavské farnosti považují za své přátele a jsou hluboce vděční za jakoukoli formu podpory a blízkosti, myslí na nás také ve svých modlitbách a např. poslední den v roce za nás (i za ostatní podporovatele a přátele) sloužili mši svatou, na všechny naše úmysly. Také od nich čas od času dostáváme mailem dopisy psané otcem Ibrahimem. I když také reflektují těžkou a mnohdy temnou syrskou realitu, jsou vždy plné naděje, vděčnosti a povzbuzení.

Chtěli bychom se tedy s Vámi nejen o tyto dopisy, ale také fotografie, které dostáváme, další aktuality a vůbec celé krásné dílo a svědectví z farnosti sv. Františka v Aleppu podělit.

Pokud by někdo byl tímto dílem našich bratří a sester v Aleppu osloven, a chtěl by nějak konkrétněji pomoci, je možno přispět i převodem na účet dle následujících údajů a pokynů pro transakci:
BANCA POPOLARE ETICA SCPA – FILIALE DI MILANO
Adresa banky: Via Scarlatti 31, 20124 Milano
IBAN: IT 39 U 05018 01600 000014488449
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A
Jméno příjemce: FOR THE POOR
Důvod platby: FOR THE POOR

Možno platit pouze v eurech (lze nastavit při provádění platby)!!!
Držitel účtu: Associazione di Terra Santa
MILANO, 20121
Piazza Sant’Angelo, 2
tel.: +39 02 6572453
fax: +39 02 36536632

Poznámky:

  • Jde o italský účet neziskové organizace Terra Sancta (na TV Noe můžete pravidelně sledovat Terra Sancta News, které tato organizace vydává), jež pracuje v součinnosti s františkány Kustodie Sv. země, kam patří i Sýrie. Z důvodu trvajícího syrského embarga není možno peníze převádět přímo, ale přes třetí stranu.
  • Je možné, že Vaše banka (např. Česká spořitelna) BIC/SWIFT nevyžaduje, pokud nebude daná kolonka, nevyplňujte.
  • „For the Poor“ znamená v překladu „pro chudé“.
  • Za mezinárodní transakci v jiné měně se platí bankovní poplatky, zvyšují se s velikostí částky, ale na výše uvedený italský účet se při částce cca do 7 000,- Kč tyto poplatky minulý rok pohybovaly v řádech korun až desítek korun.

Otec Ibrahim Alsabagh, OFM (Vánoce 2021)


Fotka z vývařovny „Pět chlebů a dvě ryby“  u příležitosti dosažení vydání 100 000 porcí, leden 2022

Fotka z vývařovny „Pět chlebů a dvě ryby“ u příležitosti dosažení vydání 100 000 porcí, leden 2022


Vývařovna „Pět chlebů a dvě ryby“ – výdej jídla potřebným (podzim 2021)

Vývařovna „Pět chlebů a dvě ryby“ – výdej jídla potřebným (podzim 2021)


Příprava jídla ve vývařovně (podzim 2021)

Příprava jídla ve vývařovně (podzim 2021)


Vánoce 2021 ve farnosti sv. Františka

Vánoce 2021 ve farnosti sv. Františka


Modlící se děti ve farním kostele (únor 2022)

Modlící se děti ve farním kostele (únor 2022)


Společenství dětí (únor 2022)

Společenství dětí (únor 2022)

Jednotlivé dopisy z farnosti Aleppo můžete nalézt na stánce http://farnost-svitavy.cz/category/aleppo