Autor: Farnost Svitavy

Postní duchovní obnova

Srdečně zveme na postní duchovní obnovu vedenou P. Václavem Brožem, O.Carm. na téma Následování Krista ve svátosti smíření. V sobotu 12.3.2022 od 9 hod. na faře.

Pastorační plán farnosti Svitavy

Vážení farníci, s odkazem na usnesení pastorační rady (viz Zápis z pastorační rady) máte nyní možnost zapojit se do tvorby pastoračního plánu naší farnosti. Pro tento účel byl vytvořen sdílený dokument, do které prosíme...